loading

کادر اداری(شعبه۱)

معرفی کادر اداری

کادر اداری
مدرسه

خانم سونیا ضیمران

مدیرعامل

خانم سلیمه ناقه

معاون پرورشی

خانم معصومه پهلوانی

مدیریت

خانم ریحانه خراسانی

مشاور

خانم مرضیه دردکشان

معاون اجرایی

خانم زهرا السادات صمصام شریعت

مربی بهداشت