loading

مدیریت

مدیریت

خانم سونیا ضیمران

هدف‌ِآموزش فقط افزایش دانش کودکان از نظر دبستان ما نیست بلکه خلق فرصت های جدید برای کودکان جهت کشف کردن و آفریدن است.ساختن انسان هایی که از توانایی خلق چیزهای جدید برخوردار باشد.ما را برای رقابت تربیت کرده اند،برای ربودن موفقیت از دست همکلاسی برای شاگرد اول شدن ،برای سبقت گرفتن و جلوتر بودن به هر قیمتی،تربیت ما بر مبنای مقیاس شکل گرفته است و اینگونه در نهاد ما همواره جنگی نهفته است برای «ترین» شدن.
ما محتاج یک انقلاب تربیتی هستیم پس فرزندانمان را آنگونه که خودمان تربیت نشدیم تربیت کنیم.برای صلح،برای با هم بودن ،برای گفتگو کردن و برای همیاری و با هم زندگی کردن.
شاید ناگزیر شدیم که در خودمان نیز نوسازی تربیتی کنیم….چشم انداز آموزش در دبستان پاسارگاد نوین تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند در آینده اقتصاد کشور نقش ممتازی داشته باشند.این دانش آموختگان هم می توانند به کار آفرینان خلاق و رهبران و‌مدیران موفق تبدیل شوند و هم شهروندی توانا با مهارت های ارتباطی و هم آماده برای مسئوولیت های اجتماعی باشند.برای نهادینه شدن این تغییرات در فرهنگ آموزش نیاز است تا افق دیدمان را نسبت به آینده تغییر بدهیم.