loading

اجرای نمایش عروسکی از طرف شهرداری منطقه 5 در راستای آموزش تفکیک زباله و پسماند/ سال تحصیلی 1402-1401